Reilun kaupan vaatteet: mikä on ero reilun kaupan ja kestävän muodin välillä

Reilu kauppa ja kestävä muoti – hieno ero

Jokapäiväisessä käytössä ja monissa käytännön asioissa rajat kestävän muodin ja reilun kaupan välillä ovat hämärtyneet. Itse asiassa näiden kahden määritelmän takana olevat merkitykset ja filosofiat ovat monessa paikassa päällekkäisiä. Niitä ei kuitenkaan voida rinnastaa. Ostajille, jotka haluavat tehdä tietoisen valinnan, ero on olennainen.

Reilun kaupan vaatteet

Reilun kaupan vaatteet kestäviä muodin suuntauksia

Riippumatta siitä, minkä vaihtoehdon valitset – kestävän, eettisen tai reilun kaupan muodin vuoksi teet itsellesi ja koko maailmalle suuren palveluksen. Emme itse asiassa käsittele “joko – tai kysymystä”, koska reilu kauppa sisältyy termiin “kestävä muoti”.

On kuitenkin syytä erottaa nämä kaksi tarkemmin. Haluatko tietää miksi näin on??

Mitä on reilun kaupan muoti?

Reilun kaupan vaatteiden brändäys kestävää muotia

Rachel Kibbe on Helpsyn muotibrändin perustaja. Hän huomauttaa, että ei ole tarkkoja kriteereitä sille, mitä eettisen muotituotantoprosessin tulisi sisältää. Kyse on enemmän niiden parantamisesta paikallisyhteisöjen ja koko maailman kestävän kehityksen kannalta.

Ja mitä on reilu kauppa? Mitä eroa? Haluamme selittää tämän seuraavilla riveillä.

Otetaan oppia lisää näiden kahden termin tarkasta määritelmästä arvioimalla niitä muutamalla pisteellä.

Kohtuullisen kauppatavaraa

Reilun kaupan vaatteet Reilun kaupan säätiön kestävä muoti

määritelmä

Reilu kauppa: Se on kapeampi termi. Tämä koskee ensisijaisesti tuotemerkkejä, jotka kohtelevat työntekijöitä oikeudenmukaisesti tuotannon aikana eli eivät hyväksikäytä tai vaaranna heidän terveyttään.

Eettinen (kestävä) muoti: Eettinen muoti on paljon laajempaa. Tämän termin tarkoituksena on tuoda yhteiskunnalle hyötyä. Eettiseen muotiin kuuluu reilu kauppa, mutta se edustaa myös yhteisön kehitystä ja vaurautta. Lisäksi tuotantoa voidaan kutsua kestäväksi tai eettiseksi, jos se sitoutuu aktiivisesti ympäristönsuojeluun.

Luomupuuvillasta valmistetut vaatteet eivät ole vain reilua kauppaa vaan myös kestävää muotia

Reilun kaupan vaatteet luomupuuvillaa kestävällä tavalla

Brändäys

Brändäys on seuraava kohta, jossa erot reilun kaupan ja kestävän muodin välillä voidaan nähdä hyvin selvästi.

Reilun kaupan yhteydessä on noudatettava erityisiä ohjeita. On alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä. Kestävän muodin suhteen ei ole erityisiä sääntöjä. Tässä on kyse eettisistä säännöistä, joita kaikki – valmistajat ja kuluttajat – pyrkivät noudattamaan.

Työskentely luonnon kankailla ja väreillä

Reilun kaupan vaatteet Kankaat heikentävät kestävää muotia

työolot

Reilun kaupan kannalta työntekijöiden on täytettävä vähimmäisedellytykset. Eettiselle muodille ei ole tiukkoja ohjeita. Tärkeintä on pyrkiä edistämään eri yhteisöjen vaurautta ja elämänlaatua.

Kohtuulliset työolot 

Reilun kaupan vaatteet oikeudenmukaiset työolot kestävä muoti

Elämänlaadun parantaminen

Reilun kaupan vaatteet kestävät muodin työolot

johtopäätös

Reilun kaupan ja eettisen muodin tavoitteet ovat jossain määrin samat. Heillä on yhteistä se, miten he kohtelevat työntekijöitään. Reilussa kaupassa ja eettisellä tavalla heitä on kohdeltava hyvin, jotta he ansaitsevat tarpeeksi ja saavuttavat korkean elintason sekä ovat turvallisia työssä.

Reilun kaupan ja eettisen tavan mukaisesti kaikkia työntekijöitä on kohdeltava hyvin

Reilun kaupan vaatteet kestävä muoti

Reilu kauppa pitää kaikkia näitä edellytyksiä tyydyttävinä jossain määrin. Kestävä muoti edistää myös yhteiskunnan kehitystä, ympäristönsuojelua jne. Juuri luetellut lisänäkökohdat ovat myös erittäin tärkeitä reilun kaupan kannalta, mutta vain siltä osin kuin ne koskevat työntekijöiden oikeudenmukaista kohtelua.

Tarkemmin tarkasteltuna termien “eettinen muoti” ja “reilu kauppa” takana on muita filosofioita siitä, miten työntekijöiden oikeudenmukainen kohtelu voidaan saavuttaa. Reilun kaupan seuraajien mukaan tätä varten on oltava tietyt kiinteät säännöt. Eettinen muoti katsoo, että nämä eivät itsessään ole riittäviä ja rajoittavat tietyssä mielessä ajatusta ihmisten inhimillisestä kohtelusta.

WAER FAIR!

Reilun kaupan vaatteet ostavat kestävää muotia

Siksi parannuksen tavoittelu on eettistä ja sen edustajat luottavat moraaliin ja empatiaan. Tärkeintä on objektiivinen tulos ja oikeudenmukaisuuden tunne, ei niinkään se, tunnustetaanko se todistuksella vai ei.

Etsi paikallisia valmistajia, jotka tarjoavat reilun kaupan muotia

Reilun kaupan vaatteet kestävä muoti paikallinen valmistaja